TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND Xã Tân Phú Đông
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 25/05/2020
Tin tức - Sự kiện
Hoạt động Đảng ủy
Hoạt động Công an, Quân sự, Giáo dục, Y tế
ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2020
Công an, Quân sự Lượt xem: 6
ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2020

Ngày 09 - 10/5/2020, Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông tổ chức đăng ký Nghĩa vụ Quân sự năm 2020 cho nam công dân đủ 17 tuổi trong năm (sinh năm 2003). Xem thêm